Home Despre sisteme informationale

GIS este definit ca fiind([33]): „... un sistem de baze de date cu referenţiere spaţială a datelor, integrând si caracteristici specifice bazelor de date, sisteme de interogare amplificate de analizele specifice de tip spatial (evidentierea subseturilor, intersectarea, combinarea, asocierea, etc.)”.

Zeiler[34], prezintă scopul diferenţiat al GIS ca fiind, acela de a furniza “cadrul spatial” pentru susţinerea actului decizional cu privire la o utilizare inteligentă a resurselor naturale, precum şi o gestionare a „mediului” creat de om.

O definire mai completă vom încerca să prezentăm, astfel ([35]): „Sistemul informaţional Geografic (GIS) este un sistem care, are ca principală caracteristică capacitatea de a gestiona date spaţiale, dar noile funcţionalitatii integrate, de corelare a acestora cu datele relaţionale permit simularea caracterului dinamic al funcţionării sistemelor reale pornind de la reprezentări digitale (modele virtuale, cu utilizarea tehnicii de calcul). Astfel GIS –ul este compus din nivele structurale reprezentate prin distribuţii continue şi discontinue atât ale parametrilor de stare cât şi ale factorilor de comandă.

Straturile de informaţie, diferite, prin ˝suprapunere˝ permit identificarea şi/sau caracterizarea stării sistemului analizat, a relaţiilor zonelor tampon la nivelul sistemelor analizate, precum şi cuantificarea fluxurilor de la nivelul acestora (componentă strict dependentă de: datele de intrare şi modelul conceptual propus de integrare a informaţiei).

Facilitaţile GIS-ului sunt urmatoarele:

- Stocarea unei cantitati ridicate de informaţii asociate cu poziţia spaţială;

- Posibilităţile de vizualizare rapidă a informaţiei;

- Suprapunerea straturilor de informaţie pentru câştig de relevanţă;

- Analiza cantitativă reală (dimensiuni, suprafaţă, volum);

- Analize specifice de vecinatate;

- Interpolare spatială;

- Extrapolarea informaţiei;

- Analiza fluxurilor.

Se diferenţiază doua direcţii majore de utilizare a GIS:

1. Analiza spatiala („landscape ecology”);[36-38]

2. Sistem Informaţional „gazda” pentru un sistem optim de management al

biodiversităţii.[33, 39-42]

Ultima actualizare (Duminică, 16 Ianuarie 2011 10:17)